درباره تیمــ ما

همکاریـ بلند مدتــ...

تیم والـار همواره سعی دارد تا با جلب رضایت حداکثری کارفرمایان محترم به گونه‌ای رفتار نماید که همکاری‌ بلند مدتی با ایشان داشته باشد. 
والـار تلاش می‌کند تا کسب و کار مشتریانش به فروش بیشتر، برندینگ بهتر و در نهایت موفقیت بیشتری در دنیای اینترنت کسب نماید و هرگز دست از تلاش بر نمی‌دارد. 

  • نظماجرای منظم پروژه
  • تعهدمتعهد به نتیجه
  • پیگیریممارست در اجرا
  • گزارشگزارشات دقیق از روند

روند‌ تیمـ ما

مراحل پردازش... 

1

برآورد

در هر پروژه ابتدا برآورد‌های اولیه انجام می‌شود، سپس  به کارفرما از آنچه در پیش رو خواهد داشت، گزارش کاملی ارائه خواهد شد.

2

اجـرا

پس از تایید کارفرما تاریخ شروع و پایان هرفاز مشخص شده و طبق زمان‌بندی روال انجام فرآیند طی خواهد شد.

3

گزارش

در پایان هر دوره زمانی که به آن متعهد شده‌ایم، گزارشات دقیق، کامل و مکتوبی از روند انجام شده به کارفرما داده می‌شود.

پروژه های انجام شده و در حال اجـرا

والــــــــار

نظرات مشتریان

درباره ما چه می‌گویند؟

اندازه‌گیری میزان رضایت در پروژه‌های کیفی ساده نیست اما تیم والـار همواره  تلاش می‌کند تا رضایت ۱۰۰ درصدی همراهانش را بدست آورد.

هنوز دیر نشده!!!

ساخت وب‌سایت، راهی ایمن و ماندگار برای کسب و کار شما ...

خانهپروژه‌هاتلفنارتباط